Regulamin zakupów

 

 

 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 ,,LoveandDesire”

 

 

1. Postanowienia wstępne.

 

a)   Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym loveanddesire.pl, który jest własnością firmy Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ,,ANMARO” Anna Brzostowska. 

Adres rejestrowy firmy :


PHU ANMARO  Anna Brzostowska

Św. Rocha 14A lokal 3/4; 15-879 Białystok

Nr NIP : 542-177-32-22

Adres korespondencyjny i do zwrotów / reklamacji :
PHU ANMARO  ul. Św. Rocha 14A lokal 3/4;  15-879 Białystok

 

b) W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art.8 ust. Z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. nr 144 , poz. 1204 ze zm).

c) Do sklepu ,,LoveandDesire” prowadzi domena : www.loveanddesire.pl

d) Prawa autorskie do serwisu oraz zawartych w nim treści należą do  firmy : Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ,,ANMARO” Anna Brzostowska. 

 

2. Zasady i warunki składania zamówienia/zakupu.

 

a) Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień w celu zrealizowania zamówienia.

b) Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną a wszystkie produkty są fabrycznie nowe, bez wad oraz oryginalnie zapakowane.

c) Ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

d) Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany ceny towarów, które zostały zakupione w sytuacji kiedy ich cena jest nieprawidłowa tj. niższa jak cena zakupu przez sprzedającego. W takiej sytuacji sprzedający ma obowiązek o niezwłocznym poinformowaniu o zaistniałej sytuacji kupującego, a kupujący ma prawo do rezygnacji z zakupu.

e) Sprzedający dokłada wszelkich starań aby dostępność towarów na stronie sklepu była aktualna.  W sytuacji gdy zamówiony towar okazuje się być niedostępny, sprzedający zobowiązuje się o niezwłocznym poinformowaniu Kupującego telefonicznie lub poprzez wiadomość e-mail.

f) Zamówienia w sklepie mogą być składane przez stronę internetową, drogą e-mail ( anmaro@home.pl ) oraz przez zamówienie telefoniczne pod numerem 514 509 727.

g) Zamówienia na platformie sklepu oraz zamówienia drogą e-mail mogą się odbywać 24h, 7 dni w tygodniu, natomiast zamówienia telefoniczne przyjmowane są od poniedziałku do soboty w godzinach widocznych w witrynie sklepu na stronie ,,O nas”.

h) Zamówień może dokonywać osoba, która ukończyła 18 rok życia.

i)  Zamówienie jest uznane za prawidłowe i skuteczne jeżeli Kupujący umieści na nim poprawne dane adresowe, numer telefonu e-mail oraz potwierdzi chęć zakupu klikając w link otrzymanej po złożeniu zamówienia wiadomości. Jeżeli jednak dane nie są prawidłowe lub niekompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeżeli kontakt okaże się niemożliwy lub nieskuteczny, Sprzedający ma prawo do anulowania zamówienia.

j) W trakcie składania zamówienia, Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego, w celu ich wykorzystania w związku z realizacją zamówienia oraz obsługi posprzedażowej. Kupujący ma prawo do wglądu w podane dane, w ich przetworzenie oraz żądanie ich usunięcia.

k) Klient może skorzystać z opcji zapamiętania poprzez rejestrację na platformie sklepu. Rejestracja w sklepie ułatwia proces składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login ( adres e-mail Klienta) oraz hasło (ciąg znaków ustalonych przez Klienta). Hasło nie jest znane Sprzedającemu, a obowiązkiem kupującego jest zachowanie go w tajemnicy. Jeżeli Klient zapomni hasła ma możliwość przed zalogowaniem skorzystania z opcji „ Przypomnij Hasło”. Nowe hasło zostanie wysłane na podany adres e-mail.

l)  Po złożeniu skutecznego zamówienia, Klient otrzymuje automatyczne potwierdzenie na e-mail o przyjęciu zamówienia.

m) Przyjęcie rozpoczęcia realizacji zamówienia rozpoczyna się :

- w przypadku płatności przelewem bankowym, po zaksięgowaniu środków na koncie.

- w przypadku płatności  przez systemy płatności elektronicznych, po otrzymaniu potwierdzenia o poprawnej autoryzacji płatności.

- w przypadku wyboru płatności „za pobraniem”, po złożeniu zamówienia.

n) Zamówienie jest realizowane w sytuacji kiedy zamówione produkty znajdują się na stanie sklepu lub istnieje możliwość ich sprowadzenia.

 

3. Płatności i wysyłka.

 

a) Płatności za zamówione produkty można dokonać przy odbiorze, gotówką w kasie, przelewem na konto sklepu. Formy płatności są dostępne w zakładce formy płatności.

b) Jeżeli Kupujący nie dokona płatności w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia, Sprzedający zastrzega sobie prawo do automatycznego anulowania zamówienia.

c) Za każdy sprzedany towar, sprzedawca wystawia paragon, lub fakturę Vat na życzenie Klienta.

 

4. Koszty i termin wysyłki.

 

a) Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia, lub podany drogą e-mail, sms lub telefonicznie.

b) Klient może wybrać następujące formy wysyłki: Kurier, Poczta Polska, Paczkomat.

c)  Koszty oraz formy wysyłki opisane są pod adresem : http://loveanddesire.pl/koszt-dostawy

d)  Jeżeli Klient zamawia większą liczbę produktów, czas wysyłki całego zamówienia jest dopasowany do produktu o najdłuższym czasie wysyłki. Zamówienie może być także realizowane etapami - w takim wypadku Sprzedawca kontaktuje się z Kupującym i uzgadniają czas realizacji zamówienia.

 

5. Odbiór towaru.

 

Przed odbiorem przesyłki, należy sprawdzić w obecności listonosza lub kuriera czy opakowanie i taśmy nie zostało uszkodzone w trakcie transportu. Jeżeli pudełko zostało uszkodzone a taśmy zerwane, nie należy potwierdzać odbioru przesyłki. W tej sytuacji należy sporządzić protokół uszkodzenia w obecności kuriera lub listonosza oraz jak najszybciej skontaktować się ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Jeżeli powyższa procedura nie zostanie zachowana przy odbiorze przesyłki w przypadku uszkodzenia, może mieć to negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia lub braków ilościowych zakupionych towarów.

 

6. Reklamacje i zwroty.

 

PROCEDURA ZWROTU

  1. Na zwrot towaru jest 14 dni.

Aby odstąpić od umowy, należy złożyć stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail : anmaro@home.pl. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania towaru.

Klient może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.

Przesyłkę należy nadać na adres korespondencyjny firmy : PHU  ANMARO  

ul. Św. Rocha 14A  lokal 3/4 ; 15-879 Białystok

2. Odeślij zakupiony produkt w nieuszkodzonym stanie i w oryginalnym opakowaniu wraz z całą jego zawartością.

3. Dołącz do przesyłki pisemne oświadczenie, w którym zawrzesz chęć zwrotu produktu, a także numer konta, na które zostanie przekazany zwrot pieniędzy. Nie musisz podawać przyczyny zwrotu.

4. W ciągu 7 dni roboczych od otrzymania Twojej przesyłki, sprawdzimy stan przekazanego produktu (czy nie nosi śladów użytkowania, czy nie został uszkodzony lub zniszczony, czy znajduje się w oryginalnym opakowaniu z całą jego zawartością).

5. Jeżeli nie odnotujemy przeciwwskazań, na Twój adres e-mail prześlemy informację o pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu produktu. Na załączony numer konta w ciągu 14 dni zostanie dokonany zwrot pieniędzy. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę. Jeżeli Twój zwrot produktu zostanie odrzucony (ze względu na uszkodzenie produktu lub oznaki użytkowania), przekażemy Ci na wskazany adres e-mail informację o nieprzyjęciu zwrotu produktu. W takim wypadku kontaktujemy się z Kupującym i ustalamy dalszy etap zwrotu towaru.

6. Nie przyjmujemy zwrotów za pobraniem.


Oświadczenie o odstąpieniu od umowy :

(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Data ……………………………

[DANE SPRZEDAJĄCEGO]
…………………………….
…………………………….
…………………………….


Ja ……………………………....................……………. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy :

Numer zamówienia  ……….……………

...................................................................................................................................................... ( nazwa zakupionego towaru )


Data zawarcia umowy to ……………………………………….,

data odbioru ……………………………………………….… .Imię i nazwisko………………………………………………………….
Login .........……………………………………………………………..
Adres …..…………………….……..…………………………………….


…….……………………………………………………………………
Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)Brak odstąpienia od umowy :

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

REKLAMACJE

 

W przypadku wykrycia wady w towarze skontaktuj się z nami w celu ustalenia warunków wymiany lub zwrotu zakupionego towaru, Ważne aby zachowany był dowód zakupu (paragon lub faktura). Przed odebraniem przesyłki zawsze sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienia przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się z nami pod numerem telefonu: 514 509 727.

Po opłaceniu kwoty pobrania i pokwitowaniu odbioru paczki istnieje możliwość otwarcia paczki w obecności kuriera - w przypadku stwierdzenia niezgodności, sporządzany jest protokół rozbieżności, który stanowi podstawę późniejszej reklamacji. Jeżeli zakupiony towar okazuje się mieć wady fabryczne lub jest niezgodny z opisem, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną:

1. Prześlij do nas produkt, który chcesz zareklamować, dołączając do niego pisemne oświadczenie, w którym opiszesz szczegółowe powody reklamacji produktu, formę rekompensaty, a także adres zwrotny oraz numer konta, na który zostanie dokonany zwrot pieniędzy (w zależności od podjętej przez sklep decyzji).

2. W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki poinformujemy Cię mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego.

3. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 7 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, zrekompensujemy poniesione przez Ciebie koszty poprzez: naprawę reklamowanego produktu, przesłanie nowego egzemplarza produktu lub zwrot pieniędzy za towar oraz przesyłkę. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

4. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy Ci szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni roboczych odeślemy reklamowany produkt.

W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: anmaro@home.pl lub telefonicznie: 514 509 727.

Udzielimy Ci wskazówek, jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić reklamację. Zwrot produktów Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zamówionego towaru, masz prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Dotyczy to wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się tylko do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

Klient traci uprawnienia  określone w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienie przed jego upływem. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu cywilnego.

 

7. Polityka prywatności i ochrona danych osobowych.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Odwiedzając nasz sklep internetowy www.loveanddesire.pl możesz czuć się pewnie i bezpiecznie. Naszym klientom gwarantujemy całkowitą anonimowość. Zakupy w www.loveanddesire.pl to tajemnica , o której nikt się nie dowie. Zależy nam aby Twoje zakupy były czystą i maksymalnie prywatną przyjemnością. Zapewniamy 100% dyskrecji.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

  1. Dane osobowe, które podajesz ( imię i nazwisko, adres, telefon, adres e-mail)  niezbędne są nam tylko do prawidłowej realizacji zamówienia i nie zostaną udostępnione osobom trzecim. Pracownicy sklepu zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie w zakresie przetwarzania danych osobowych.
  2. Każdy użytkownik naszego serwisu ma możliwość wyboru w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i udostępniać informację o sobie:

a) Jeżeli dokonasz rejestracji w naszym sklepie, masz prawo do wglądu danych, jak również zmieniania ich i poprawiania zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. masz prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych.  Rejestracja jest dobrowolna a Twoje dane przechowywane są w bazie danych klientów w celu ułatwienia kolejnych zakupów.

b) Dokonując zakupu w naszym sklepie bez zalogowania się konta po realizacji takiego zamówienia z naszej bazy usuwamy wszelkie dane mogące zidentyfikować Twoją osobę (imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres e-mail). Pozostaje tylko dokument sprzedaży przechowywany na potrzeby fiskalne.

c) Jeśli wyrazisz zgodę Twoje dane mogą zostać wykorzystane do informowania Cię o nowościach i promocjach w naszym sklepie. Aby skorzystać z tej opcji należy zapisać się do Newslettera.  Przystąpienie jest dobrowolne i w każdej chwili możesz się z niego wypisać.

3. Każdy użytkownik ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych klientów.

4. Sklep dokłada wszelkich starań aby Twoje dane były odpowiednio chronione przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Twoich danych. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Ciebie płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia SSL.

5. Nie przechowujemy również danych poufnych, jak numery Twoich kart kredytowych czy danych dostępu do Twojego konta bankowego.

 

8. Postanowienia końcowe.

 

a) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

b) Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

c) Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

 

Regulamin został opublikowany dnia 08.07.2015 r

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl